Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Üniversitemiz Senatosunun Uygulamalı Eğitimler Yönergesine ilişkin 18.05.2022 tarihli ve 09 sayılı toplantı kararı Madde 15-a) ve b) bentleri gereği, öğrencilerimize staj dersi dışında tüm derslerini tamamlamış olmak koşuluyla stajlarını herhangi bir ayda yapabilmeleri imkânı tanınmıştır.

İlgili yönergeye istinaden; 2021-2022 bahar yarıyılı sonunda tüm derslerini tamamlamış, mezun olabilmek için yalnızca Yaz Stajı dersini alması gereken Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu son sınıf öğrencilerimiz staj yeri bulmaları halinde stajlarını 27.03.2023-25.05.2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Bu koşulu sağlayan öğrencilerimiz aşağıda istenen staj başvuru evraklarını 15 Mart 2023 tarihine kadar danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

***

Staj başvurusunda danışmana teslim edilecek staj evrakları:

*Staj başvuru formu (3 nüsha hazırlanacak 2 adet danışmana teslim edilecek, 1 adet işyerine verilmek üzere öğrencide kalacak.)

*Müstahaklık sorgulama belgesi (e-devletten alınacak.)

*Staj sözleşmesi (staj süresince ücret alacak ve işverene ödeme yapılacak öğrenciler için)

20 Şubat 2023