Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ STAJI TAKVİMİ

İŞ VE İŞLEMLER  

Başlama

Bitiş

Başvuru Formu, Sözleşme ,Stajyer Öğrenci Sağlık Hizmeti Bayan ve Taahhütnamesi ve Müstehaklık belgesinin teslim edilmesi ***

20.05.2024

14.06.2024

BUYEK onayı ve sorumlu öğretim elemanı atanması 

20.05.2024

14.06.2024

BUYEK başkanlarınca Stajyer Öğrenci 

Bildirim Formlarının Dekanlığa gönderilmesi 

24.06.2024

28.06.2024

SGK girişlerinin yapılması 

08.07.2024

12.07.2024

Staj tarihleri  

16.07.2024

10. 09.2024

Staja başlanmaması durumunda dilekçe ile ubf@usak.edu.tr bildirilmesi 

-

-

7.TEMMUZAyı  Puantaj bildiriminin teslimi 

01.08.2024

06.08.2024

9.AĞUSTOS Ayı  Puantaj bildiriminin teslimi 

02.09.2024

05.09.2024

10.EYLÜL Ayı  Puantaj bildiriminin teslimi 

11.09.2024

17.09.2024

Staj  raporunun * ve işletme değerlendirme formunun teslim edilmesi 

11.09.2024

27.09.2024

Staj  notunun OBS’ye girilmesi 

11.09.2024

04.10.2024

       

 

* İşletme uygun görürse sadece "Uygulama Raporu İşletme Onayı” sayfası onaylı olarak, ancak İşletmenin talep etmesi halinde tüm sayfaları onaylanmış halde, akademik danışman hocaya ( Spiral cilt veya sıcak ciltli) teslim edilir. İşletme değerlendirme formunun işletme yetkilisi veya işletme eğitim yetkilisi tarafından özenle doldurulduktan sonra kapalı zarf ile posta yoluyla veya öğrenciye teslim edilerek Bölüm Başkanlığına iletilmesi ya da işletme yetkilisinin e-posta adresi üzerinden Staj danışmanı öğretim elemanının e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 ** Öğrencilerin "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı” çerçevesinde bulacakları veya yurt dışında yapacakları yaz stajlarında takvimde belirlenen sürelere uyulmayabilecektir. Detaylı bilgi İçin Bölüm Başkanlarınızla görüşünüz. 

 *** Staj Dersini Almış Olduğunuz Danışman Hocanıza Teslim Edilmesi Gereken Belgeler  

1.       FR-054 Staj Başvuru Formu (3 Kopya) 

2.   Stajyer Öğrenci Sağlık Hizmeti Beyan Ve Taahhütnamesi

3.   Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İşveren Bilgi Formu

4.     E-Devletten alınacak ‘’Müstahaklık’’ belgesi (1 Kopya) ( E devletten belge alamayanlar ve Yabancı uyruklu öğrenciler Ekteki Formu Dolduracaklardır.)

5. FR-055 Staj Defteri Formu

     6. Staj Sözleşmesi.doc (Staj yapılacak işletmeden ücret alacaklar için)

03 Nisan 2024