Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Dicle Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri ve Enformasyon Mühendisi ve Biyoistatistik Anabilim Dalı öğrencisi Abdulhakim KARADENİZ'in "Covid-19'un eğitim üzerindeki etkisi ve zorunlu uzaktan eğitim: Türkiye Örneği" isimli çalışması için;

Anket linki: https://forms.gle/H4mQdn2haeWpS2Ju7


18 Ocak 2021