Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Öğrencilerimizin Sınavlarda Uyması Gereken Kurallar

Temel Kural: Sınava girerken Öğrenci Kimlik Kartlarınız kesinlikle yanınızda bulunması gerekmektedir. Öğrenci Kimlik Kartı sınav süresince sıranın üzerinde öğrenci bilgileri görünür şekilde bulundurulmalıdır. Öğrenci Kimlik Kartı yanında olmayan öğrenciler sınava giremez*.

*Kimlik kartı yanında bulunmayan öğrenci, öğrenci olduğunu belirtir öğrenci belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alarak sınavda sıranın üzerinde görünür şekilde bulundurmalıdır.

1- Sınavlarda sınav yoklama tutanaklarına tükenmez kalem ile imza atılması gerektiğinden, tüm öğrencilerin sınavlara gelirken yanlarında tükenmez kalem, kurşun kalem ve silgilerini bulundurmaları gerekmektedir. Sınavlarda kalem, silgi vb araç-gereçlerin öğrenciler arasında paylaşılmasına izin verilmeyecektir.

2- Sınavlardan 20 dk önce sınav salonlarının kapılarına ilgili sınav salonunda sınava girebilecek öğrencilerin listesi asılacak olup, tüm öğrencilerin sınav salonlarında isimlerini dikkatlice kontrol ederek isminin yer aldığı salonda sınava girmeleri gerekmektedir.

3- Sınav dönemi boyunca sınav salonlarının kapılarında sınav salonu oturma düzeni krokisi asılacak olup, sınav salonlarında ilgili sınav oturma düzenine tüm öğrencilerin uymaları gerekmektedir.

4- Öğrencilerin sınavlara girebilecekleri süre sınavların başlamasından itibaren ilk 20 dk boyuncadır. Aynı zamanda sınav başlangıcından itibaren ilk 20 dakika dolmadan sınav salonundan hiçbir öğrenci çıkarılmayacaktır. Lütfen sınavınız bitse dahi ilk 20 dk sınav salonundan çıkma talebinde bulunmayınız.

5- Sınavınız bittiğinde sınav salonundan çıkarken önce sınav kağıdınızı teslim ediniz, daha sonra eşyalarınızı toplayıp sınav salonundan çıkınız.

6- Sınav boyunca tüm öğrencilerin cep telefonlarının kapalı konumda, sıranın üzerinde ve telefon ekranı görünmeyecek şekilde bulunması gerekmektedir. Sınav süresince cep telefonlarınızın çalması veya cep telefonlarınızla temas kurmanız durumunda sınav gözetmeninin kopya işlemi yaparak tutanak tutması söz konusu olacaktır.

 

Tüm öğrencilerimizin sınav dönemi boyunca sınav kurallarına uymaları gerekmektedir.

Sınavlarınızda başarılar dileriz.

 

UBF Dekanlığı

01 Ocak 2023