Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Sermaye piyasalarının tanınırlığına ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak üzere üniversite öğrencilerine yönelik her yıl kış ve yaz dönemlerinde düzenlenen SPK Eğitim Semineri'nin 2023 yılı kış dönemi, çevrimiçi ve belirli kontenjan dâhilinde yüz yüze olarak düzenlenecektir. Yüz yüze seminerler 23-27 Ocak ve 30 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da Kurul seminer ve konferans salonlarında gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi seminerler ise www.btkakademi.gov.tr adresinde video ders yöntemiyle yapılacak olup, seminer videoları 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında olmak kaydıyla istenilen saatlerde izlenebilecektir.

 

Kurul Uzmanlarınca SPK'nın tanıtımının yanı sıra, seminerde sermaye piyasasına ilişkin kavramlar, işleyiş mekanizması ve piyasalar hakkında teorik bilgi ve örnek olay uygulamalarına yer verilecektir. Ücretsiz olan seminerler sonunda öğrencilere, alınan eğitim başlıkları ile seminer süresi ve tarihlerini gösteren “SPK Eğitim Semineri Katılım Belgesi” verilecektir. e-Devlet üzerinden 26 Aralık 2022 - 8 Ocak 2023 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek olup, seminere ilişkin ekli kılavuza www.spk.gov.tr adresinden de erişilebilir.

2023 Kış Dönemi Semineri Başvuru Kılavuzu.pdf

26 Aralık 2022