Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Üniversitemizin Prof Dr Fuat Sezgin kütüphanesinde ders verdiği sınıfla bir araya gelen Dekanımız Prof Dr Nesrin Ada kütüphanelerin işlevleri üzerinde durmuştur.

Kütüphanelerin temel rolü, öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek ve güçlendirmektir. İçinde bulunduğumuz “Dijital bilgi dünyasında” kütüphaneler her zamankinden daha da önemli duruma gelmiştir. Öğrenciler ve araştırmacılar için gerekli olan temel kaynakları tanımlar, edinir ve erişilebilir hale getirirler. Kütüphaneler tüm dünyayı ayağınıza getirdiği gibi ayrıca kültürün yanısıra şahsi olarak size ekonomi sağlayarak güvenli bir çalışma ortamı yaratır. Dünyada sayılı bilim adamlarının ve araştırmacıların çalışma ortamlarını incelediğinizde çok önemli eserlerini kütüphanelerde oluşturduklarını görebilirsiniz.

Prof. Dr. Nesrin ADA, kütüphanelerin bilim dünyasındaki yeri ve önemi ile ilgili bilgiler verdikten sonra kütüphanede bir ders verme ortamı yaratan kütüphane yetkililerine ve uzman Sayın Nezire Şanlı’ya teşekkür ederek öğrencileriyle ayrılmışlardır.

Kütüphane


13 Aralık 2022