Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi İhracat ve Lojistik Topluluğu işbirliği ile 15 Aralık

2022 Perşembe günü saat 14:00- 17:00 arasında “Gemlik’ten Dünyaya Açılan Kapı: Liman

Yönetiminde Operasyonel ve Yönetsel Süreçler” isimli konferans gerçekleştirildi.

Topluluk Akademik Danışmanı Dr.Öğr.Üyesi Makbule Hürmet Çetinel’in açılış konuşması ile

başlayan etkinlikte Borusan Port Genel Kargo Operasyon Müdürü Sayın Mehmet Ali ÖZKAN sektör

deneyimlerini öğrencilerimiz ile paylaşmıştır.UBF Dekanı Prof. Dr. Nesrin ADA, UBF Lojistik

Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin TETİK, Lojistik Yönetimi bölümü öğretim üyeleri Doç.Dr.

Medine SAVAŞÇI, Doç.Dr. Mesut ATASEVER, Dr.Öğr.Üyesi Makbule Hürmet Çetinel, Dr.Öğr. Üyesi

Bekir KÖSE ve Karahallı Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Başak Nur ARASAN ile UBF öğrencileri ve

Karahallı MYO Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri katılmıştır. Etknilik sonu öğrencilerimizin

sektörle ilgili soruları cevaplandırıldı ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından etkinlik sona erdi.

ubf


20 Aralık 2022