Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Değerlendirme ve İzleme Toplantıları kapsamında Yüksekokulumuzu ziyaret eden Değerlendirme ve İzleme ekibinden Doç. Dr. Mustafa SOBA, Öğr. Gör. S.Yağmur Kumcu, Dr. Öğr. Üyesi Erten AKBEL Akademik, İdari Personelimiz ve öğrencilerimizle görüşmeler gerçekleştirip değerlendirmelerde bulundular. Kalite Çalışmaları kapsamında “Nasıl daha iyiye ulaşabiliriz?” merkezli görüşmeler gerçekleştirildi.


21 Ocak 2020