Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesinden OSB’ye Ziyaret
 
Üniversitelerin başta bulunduğu şehirlere ve bölgelere olan katkıları yadsınamaz; ancak bunu tek başına yüklendiği takdirde sacayağının biri eksik kalır. Paydaşları ile ortaklaşa işler yürütebildiğinde anlam kazanır.
Bu çerçeveden bakıldığında mal ve hizmet üreterek toplumsal katkı sağlaması, istihdam yaratması, bölgesel kalkınmada önemli rol oynaması ve üniversite öğrencilerine staj, iş imkanı sağlama olanakları ile üniversitelerin en önemli paydaşlarından biri sanayi kuruluşlarıdır.
Üniversite-Sanayi İşbirliği platformlarının oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu doğrultuda nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla; ders müfredatlarının yeniden değerlendirilmesi, öğrenimi devam eden öğrencilere staj imkanları yaratılması ve mezun öğrencilere iş olanakları yaratma amacıyla Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kalite Komisyonu 16.03.2021 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi ve Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne ziyaretler gerçekleştirdi.
Ziyaretler Fakülte Dekanı ve Kalite Komisyon Başkanı Prof. Dr. Nihat Batmaz, Kalite Komisyon Üyesi ve Uşak Üniversitesi Zafer Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Boz, Dekan Yardımcıları ve Kalite Komisyon üyeleri Doç. Dr. Ercan Özen ve Dr. Öğr. Üyesi Necla Kuduz ile Kalite Komisyonu üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hürmet Çetinel tarafından gerçekleştirildi.

 

Ziyaretler kapsamında Sesli Tekstil AŞ., Özerdem Mensucat AŞ., Çetinkaya Deri AŞ’nde üst düzey yöneticiler ile yapılan görüşmelerde sektörlerin ihtiyaç duyduğu elemanların nitel ve niceliksel özellikleri , Fakültenin ders müfredatları ile ilgili öneriler, öğrencilerin iş yaşamının gerektirdiği doğru yetkinlikler ile donatılarak mezun olmaları, üniversite ve sanayinin karşılıklı beklentileri değerlendirildi.17 Mart 2021