Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Danışma Kurulu üyeleri, fakültemizin 2022 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 2023 yılı faaliyetlerinin planlanmasına yönelik görüş ve önerilerin tartışılması amacıyla 09.03.2023 Perşembe günü saat 16:00'da çevrimiçi toplantı yoluyla bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Nesrin Ada, üniversitemizin Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) eylem planı çalışmaları çerçevesinde 2022 yılında fakültemizde yapılan çalışmaları danışma kurulu üyeleri ile paylaştı. Daha sonra toplantının gündeminde yer alan konulara ilişkin görüş ve önerilerini ifade etmek üzere danışma kurulu üyelerimiz söz alarak genel değerlendirmelerini yaptılar. Toplantıda fakültemizde mezunlarla iletişim, program tasarımı çalışmaları, üniversitemizin bölgesel kalkınma odaklı üniversite misyonu olarak Deri, Tekstil ve Seramik alanında yürüttüğü çalışmalara fakültemizin katkıda bulunabileceği konulardaki çalışmalar ve geçtiğimiz ay içerisinde ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen öğrencilerimize yönelik destek konuları tartışıldı. Fakülte danışma kurulu toplantısı 2023 yılı Bahar dönemi eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik iyi dilek ve temennilerle sona erdi. 


14 Mart 2023