Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

DEKAN ÖĞRETİM ELEMANLARI ZİYARETLERİ

Şubat 2024

Öğretim elemanı, dekan ziyaretleri, fakültemizde 2024 bahar dönemi ara sınav takvimi başlangıcında akademik kurulda bir öğretim üyemizin önerisi ile gerçekleşmiştir.

Amacımız kalite çalışmaları kapsamında iyileştirmelere katkı sağlamak ve güçlü yönlerimizi ortaya çıkarmak  çerçevesinde “Sürdürülebilir etkin kalite yönetim sistemine, çevik liderlik ve çalışan katılımı ile yönetişim ve kurumsal kültürün inşasına katkıda bulunmaktır.

 

Fakülte ziyaretlerimiz Dekan ve dekan yardımcısı arkadaşlarımızın eşlik etmesiyle belli bir program içinde, öğretim elemanlarımızın müsait oldukları gün ve saatler seçilerek ofislerinde gerçekleştirilmiştir.

“Öncelikle, arkadaşlarımızın tümü tarafından, gönülden karşılanmalara, içten temennilere, samimi ve iyi niyet ifadelerine memnuniyetimizi belirtmek isteriz.

Ziyaretlerimizde, 3 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi ve 17 öğretim üyesi hocamızla birlikte olma fırsatı yakaladık. Fakültemiz içindeki iletişimi güçlendirmek, yönetişim kültürünü arttırmak, ortak hedeflere odaklanmak arzu ettiğimiz en önemli konuydu. Gerçekleştirilen bu kapsamlı görüşmeler, fakültenin kalite/akreditasyon süreciyle de doğrudan ilişkiliydi. Her bir ziyaret, fakültenin kalite standartlarını anlama ve geliştirme yolunda önemli bir adımı temsil ediyordu. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın, görüşlerini birebir dinlemek, kalite sürecinin her aşamasında dikkate alınacak değerli bir geri bildirim kaynağı olduğunu, elde edilen görüşlerin önemli bir rol oynamaya devam edeceğini biliyorduk. Ziyaretler sırasında gelişmeye açık yönlerimizin belirlenmesi, fakültenin daha da güçlenmesi için önemli bir odak noktası olarak kabul edilmiştir. Öğretim elemanlarının bu konulardaki öneri ve katkıları, fakültenin sürekli gelişim ve ilerleme çabalarını güçlenmesine neden olacağı açıktır.  Öncelikle arkadaşlarımızın, fakülte içindeki işbirliği ve dayanışma kültürünü öne çıkarma çabalarının yanı sıra, küçük sorunların varlığını kabul ettiğimiz bir durumdur. Bununla birlikte, fakültemizde birlikte olduğumuz tüm arkadaşlarımız çalışma ve anlayış atmosferinden genel memnuniyetlerini anlamak bağlılıklarını,  birbirlerine destek olma cabalarını hissetmek, öğretim elemanlarının fakülte yönetimiyle olan iletişimlerinden memnuniyet duyduklarını, görüşlerinin önemsendiğini belirtmeleri, bizim de kendimizi iyi hissetmemize neden olmuştur. Uygulamalı bilimler fakültesi olarak öğrenci merkezli bir yaklaşımın benimsediğini ve öğrencilerin başarısına odaklanıldığına şahit olmak en iyi yönlerimizdendi. Her arkadaşımızın öğrencilerle güçlü bir iletişim kurduklarını ve öğrencilere bire bir aktif destek sağladıklarını vurgulaması önemliydi.  Samimiyetle ifade edilen eksiklerimiz arasında, bina temizliği vardı, tesislerin rutin bakımı iyileştirilmesi gerekliliği böylece vurgulanmıştır. Fakültemiz içindeki fiziksel çevrenin daha iyi yönetilmesi ve çalışma ortamının iyileştirilmesi ve üniversite genelinde düzenlenen etkinliklere öğrencilerin katılmasının ders programlarını aksatması konusundaki endişeler dile getirilen diğer önemli konulardandır. Mezunlarla iletişimin ve bölümler arası işbirliğinin istenilen düzeyde olamadığı yönündeki geri bildirimler, disiplinler arası işbirliğini geliştirme gerektiği ihtiyacını göstermektedir. Öğrencilerimiz için pedagojik yaklaşımların ve öğrenci deneyimini geliştirme çabalarını güçlendirmek staj ve uygulamalı eğitimin daha etkin hale getirilmesi konusundaki öneriler yönetimin başka bir perspektifinden değerlendirilmesine neden olmuştur.

Fakülte ziyaretleri farklı bakış açılarını bir araya getirerek fakülte içindeki işbirliğini ve memnuniyeti artırmak için kritik ve önemli bir fırsat sunmuştur.

Bu süreçte herkesin katılımı ve görüşleri son derece önemli ve kıymetlidir.

 Birimimize daha olumlu bir çalışma ortamı oluşturmak için ortak çaba harcamaya kararlıyız. Ziyaretlerimiz, fakülte içindeki herkesin ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlama ve karşılama konusunda bize önemli bir rehberlik sağlamıştır.

Fakültemizin tüm üyelerine ayrı ayrı Teşekkür eder,

Çalışmalarınızda Başarılar Dilerim.

Prof Dr Nesrin Ada

Dekan     14.03.2024

 

 


14 Mart 2024