Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
NACİYE SAMANCI
Fakülte Sekreteri
naciye.samanci@usak.edu.tr
7016
HÜLYA TURHAN
Evrak Kayıt/Yazı İşleri
hulya.turhan@usak.edu.tr
7000-7001
SELMA ASLANER
Yazı İşleri
selma.aslaner@usak.edu.tr
7020
İSMAİLHAN ŞENTÜRK
Muhasebe Ayniyat
ismailhan.senturk@usak.edu.tr
7021
ZAFER KOZAK
Bölüm Sekreteri
zafer.kozak@usak.edu.tr
7040
DİLEK DUMAN
Hizmetli
dilek.duman@usak.edu.tr
7091