Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
NACİYE SAMANCI
Fakülte Sekreteri
naciye.samanci@usak.edu.tr
7016
HACER SATAR
Yazı İşleri/Taşınır Kayıt Yetkilisi
hacer.korkmaz@usak.edu.tr
7020
HÜLYA TURHAN
Evrak Kayıt/Yazı İşleri
hulya.turhan@usak.edu.tr
7000-7001
İSMAİLHAN ŞENTÜRK
Bölüm Sekreteri
ismailhan.senturk@usak.edu.tr
7021
SELMA ASLANER
Bilgisayar İşletmeni
selma.topal@usak.edu.tr
-
DİLEK DUMAN
Hizmetli
dilek.duman@usak.edu.tr
7091