Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

KOMİSYONLAR TOPLANTI TAKVİMİ

*Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımları İçin Tıklayınız.

 

> KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI

04.01.2022 Tarih_2022.1 Nolu Toplantı

11.01.2022 Tarih_2022.2 Nolu Toplantı

13.01.2022 Tarih_2022.3 Nolu Toplantı

26.01.2022 Tarih_2022.4 Nolu Toplantı

25.05.2022 Tarih_2022.5 Nolu Toplantı

30.06.2022 Tarih_2022.6 Nolu Toplantı

07.07.2022 Tarih_2022.7 Nolu Toplantı

18.07.2022 Tarih_2022.8 Nolu Toplantı

08.09.2022 Tarih_2022.9 Nolu Toplantı

06.10.2022 Tarih_2022.10 Nolu Toplantı

19.01.2023 Tarih_2023.01 Nolu Toplantı

 

> STRATEJİK PLÂN KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI

İzleme Toplantısı

--> 27.07.2022 Tarihli 6 Aylık İzleme Toplantı Raporu

Değerlendirme Toplantısı

--> 19.01.2023 Tarihli 2022 yılı SP Değerlendirme Toplantısı Kararları 

Revizyon Toplantıları

--> 21.07.2022 Tarihli Toplantı Kararları 

--> 05.09.2022 Tarihli Toplantı Kararları

 

> RİSK BELİRLEME GRUBU TOPLANTI KARARLARI

--> 17.10.2022 Tarihli Toplantı Kararları

> ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI

 --> 08.09.2022 Tarihli Toplantı Kararları

> TOPLUMSAL KATKI KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI

--> 07.09.2022 Tarihli 001 Nolu Toplantı Kararları

 > ULUSLARARASILAŞMA ÇALIŞMALARI KOMİSYONU TOPLANTI KARARLARI

 --> 09.09.2022 Tarihli Toplantı Kararları

 > AKADEMİK BİRİM EĞİTİM KOMİSYONU (ABEK) VE DESTEK EKİPLERİ TOPLANTI KARARLARI

Eğitim Komisyonu                                             --> 21.07.2022 Tarihli Toplantı Kararları

Program Tasarım Ekibi                                       --> 25.07.2022 Tarihli Toplantı Kararları

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu                   --> 21.07.2022 Tarihli Toplantı Kararları

Çift Ana Dal, Yan Dal ve Ortak Dersler Ekibi 

 

FAKÜLTE KURULU KARARLARI

25 OCAK 2022 tarihli 001 nolu FKK.docx

06 NİSAN 2022 tarihli 002 nolu FKK.docx

15 NİSAN 2022 tarihli 003 nolu FKK.docx

15 HAZİRAN 2022 tarihli 004 nolu FKK.docx

03 AĞUSTOS 2022 tarihli 005 Nolu FKK.docx

23 AĞUSTOS 2022 tarihli 006 Nolu FKK.docx

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

04 OCAK 2022 Tarihli 001 No'lu  Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

11 OCAK 2022 Tarihli 002 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

20 OCAK 2022 Tarihli 003 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

25 OCAK 2022 Tarihli 004 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

28 OCAK 2022  Tarihli 005 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

03 ŞUBAT 2022 Tarihli 006 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

09 ŞUBAT 2022 Tarihli 007 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

14 ŞUBAT 2022 Tarihli 008 Nolu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

16 ŞUBAT 2022 Tarihli 009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

23 ŞUBAT 2022 Tarihli 010 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

1 MART 2022 Tarihli 011 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

11 MART 2022 Tarihli 012 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

22 MART  2022 Tarihli 013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

06 NİSAN 2022 Tarihli 014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

20 NİSAN 2022 Tarihli 015 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

09 MAYIS 2022 Tarihli 016 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

18 MAYIS 2022 Tarihli 017 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

02 HAZİRAN 2022 Tarihli 018 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

14 HAZİRAN 2022 Tarihli 019 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

07 TEMMUZ 2022 Tarihli 020 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

26 TEMMUZ 2022 Tarihli 021 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları 

03 AĞUSTOS 2022 Tarihli 022 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

11 AĞUSTOS 2022 Tarihli 023 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

12 AĞUSTOS 2022  Tarihli 024 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

         

 


Oluşturma: 28 Temmuz 2022