Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

İç Kontrol Standartları

1. Kontrol Ortamı Standartları

Standart 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

 Standart 2. Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

                  2.1. Misyon & Vizyon

                         2.1.1. Üniversitemiz Misyonu & Vizyonu

                         2.1.2. Fakültemiz Misyonu & Vizyonu

                  2.2. Organizasyon Şeması

                  2.3. Görevler

                         2.3.1. Hassas Görevler

                         2.3.2. Ortak Sorumluluklar

 Standart 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

 Standart 4. Yetki Devri

                  4.1. İş Akışı

 2. Risk Değerlendirme Standartları

Standart 5. Planlama ve Programlama

                  5.1. Stratejik Plan

                         5.1.1. Üniversitemiz Stratejik Planı (2020-2024)

                         5.1.2. Fakültemiz Stratejik Planı (2020-2024)

 Standart 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

                 6.1 Risk Analiz Formu

 3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

Standart 7. Kontrol Strajileri ve Yöntemleri

Standart 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

Standart 9. Görevler Ayrılığı

 Standart 10. Hiyerarşik Kontroller

 Standart 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

 4. Bilgi ve İletişim Standartları

Standart 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 Standart 13. Bilgi ve İletişim

 Standart 14. Raporlama

 Standart 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

 Standart 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

 5. İzleme Standartları

Standart 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

 Standart 18. İç Denetim

 

 İç Kontrol Sistemini Değerlendirme Soru Formu - 2020

 İç Kontrol Sistemini Değerlendirme Soru Formu_2021

 

 


Oluşturma: 29 Temmuz 2022