Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

FR-621 Dönem Sonu Ders Değerlendirme Formu İyileştirmeleri (Bölüm Kurulları ve Kalite Komisyonu Kararları)

 - 22/09/2022 Tarihli Bölüm Kurulu Kararı (Karar No.6)

 - 06/10/2022 Tarihli Fakülte Kalite Komisyonu Kararı (Karar No.5)

 


Oluşturma: 02 Kasım 2022