Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Program Adı

Finans ve Bankacılık

Program Türü

Lisans

Program Süresi

4 yıl (Azami 7 yıl)

Öğrenim Türü

Örgün öğrenim

Puan Türü

Eşit Ağırlık (EA)

Öğrenim Dili

Türkçe

Kontenjan

70

Yabancı Dil Hazırlık Durumu

İsteğe bağlı

Staj Durumu

8. Yarıyıl İşletmelerde Mesleki Eğitim

Taban Puanı

2022 - taban puanı 229,482

2021 - taban puanı 213.005.

En Düşük Başarı Sıralaması

2022 - 518368

2021 - 934915 

Programa Kabul Koşulları

Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

Programa Özel Koşullar

İlk 7 yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler 8. yarıyılda İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı kapsamında bir yarıyılı işletme stajında geçirir.

Burs Olanakları

Bölümümüzün burs olanakları bulunmamaktadır.

Programa Özel Materyal Bilgileri

Yoktur.

Program Kazanımları

İşletme, İktisat, Hukuk, Matematik, İstatistik, Muhasebe ve Finans gibi Finans ve Bankacılık bölümüne ilişkin kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.

Finans ve Bankacılıkla ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.

Meslektaşları ile finans ve bankacılık ilgili Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.

Temel işletmecilik bilgileri ile bankacılık ve finans tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.

Finans ve Bankacılıkla ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.

Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bankacılık ve finansa özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programını başarı ile tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 (en az CC derecesi almış olmak) olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır. Öğrencinin mezun olabilmesi için 8. yarıyılda 30 AKTS’lik İşletmelerde Mesleki Eğitim iş yeri uygulamasını da tamamlaması gerekmektedir.

Yerleşke Bilgileri

Bölümümüz 1 Eylül Kampüsü Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halil Kaya GEDİK Binası içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Çift Anadal Durumu

Programımız Muhasebe ve Finansman programı ile çift ana dal programı pilot uygulama kapsamındadır.

Yan Dal Durumu

Programımızda yan dal programı açılması çalışmaları devam etmektedir.

 


Oluşturma: 02 Haziran 2021