Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Tanıtım Sunusu İçin Tıklayınız!.ppt

Program Adı

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Program Türü

Lisans

Program Süresi

4 yıl (Azami 7 yıl)

Öğrenim Türü

Örgün öğrenim

Puan Türü

EA

Öğrenim Dili

Türkçe

Kontenjan

30

Yabancı Dil Hazırlık Durumu

İsteğe bağlı

Staj Durumu

8. yarıyıl - İşletmelerde Mesleki Eğitim (Üniversitemiz öğretim programlarının son dönemine konulmuş 14 hafta kesintisiz ve tam zamanlı olarak işletmelerde yapılması gereken %80 devam zorunluluğu olan bir derstir.)

Taban ve Tavan Puanı

2021 yılında ilk kez öğrenci alımı gerçekleşmiştir.

Taban Puanı: 212,15498

Tavan Puanı: 264,03109

En Düşük Başarı Sıralaması

En düşük başarı sıralaması: 952,004

Programa Kabul Koşulları

Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

Programa Özel Koşullar

İlk 7 yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, 8. yarıyıl İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı dersi kapsamında bir yarıyılını işletme stajı yaparak geçirir.

Burs Olanakları

Bölümümüzün burs olanakları yoktur.

Programa Özel Materyal Bilgileri

Yoktur.

Program Kazanımları

Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünün kazanımları aşağıdaki gibidir.

1.      Muhasebe ve Finans Yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler ile yeterli mesleki ehliyet kazanır ve sistemi bir bütün içinde değerlendirebilme yeteneğine sahip olur.

2.      Finansal bilgilerin etik kurallar çerçevesinde nasıl toplanacağını, muhasebe kaydının yapılacağı, analizinin gerçekleştirileceği ve yorumlanacağına ilişkin yeterli bilgiye sahip olur.

3.      Mesleki becerilerini kullanarak muhasebe standartları, finans, denetim ve işletme alanlarındaki güncel gelişmeleri izleme yeteneğini kazanır. Ulusal ve Uluslararası paydaşlarla nasıl işbirliğine gidileceğini öğrenir

4.      Muhasebe ve Finans alanına yönelik mesleki lisan bilgisine ve uygulama deneyimine sahip olur.

5.      Mali Müşavirlerin, Yeminli Mali Müşavirlerin ve bağımsız denetçilerin çalışma usul ve esaslarını yakından ve bizzat iş yerlerinde çalışarak, uygulayarak öğrenir.

6.      İşletmelerin muhasebe, finans, maliyet, finansal raporlama, denetim departmanlarında staj yaparak yapacağı meslek hakkında gerekli bilgiye sahip olur.

7.      Muhasebe ve Finans Yönetimi ile yakından ilgili vergi hukuku ve uygulamaları, ticaret hukuku, borçlar hukuku, meslek mevzuatı gibi yasal mevzuatı ve finansal piyasa işlemleri ile ilgili temel bilgilere sahip olur.

8.      İşletmenin pazarlama, üretim, yönetim, e-ticaret gibi diğer fonksiyonlarıyla ilgili temel bilgilere sahip olur. Ayrıca ülke ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirebilecek biçimde temel ekonomi bilgilerine sahip olur.

9.      Mali müşavirlerin ve bağımsız denetim şirketlerinin kullandıkları aktif bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

10.  Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisi ve düşünme yeteneğine sahiptir, stratejik yaklaşım geliştirebilme becerisi sağlar.

11.  İşletme içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma becerisi kazanır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programını başarı ile tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 (en az CC derecesi almış olmak) olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır. Öğrencinin mezun olabilmesi için 8. yarıyılda 30 AKTS’lik İşletmelerde Mesleki Eğitim işyeri uygulamasını da tamamlaması gerekmektedir.

Yerleşke Bilgileri

Bölümümüz 1 Eylül Kampüsü Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halil Kaya Gedik binası içerisinde konumlanmıştır.

Çift Anadal Durumu

Programımızda çift anadal programı mevcuttur.

Yan Dal Durumu

Programımızda yan dal programı mevcut değildir.

 


Oluşturma: 03 Haziran 2021