Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Lojistik Yönetimi Bölümü Tanıtım Sunusu İçin Tıklayınız!.pptx

 

1. Program Adı

Lojistik Yönetimi

2. Program Türü

Lisans

3. Program Süresi

4 yıl (Azami 7 yıl)

4. Öğrenim Türü

Örgün öğrenim

5. Puan Türü

EA

6. Öğrenim Dili

Türkçe

7. Kontenjan

50

8. Yabancı Dil Hazırlık Durumu

İsteğe bağlı

9. Staj Durumu

8. Yarıyıl İşbaşı Eğitim

10. Taban Puanı

2021 yılında taban puanı 214,05107 şeklindedir.

11. En Düşük Başarı Sıralaması

2021 yılında en düşük başarı sıralaması 924261’dir.

12. Programa Kabul Koşulları

Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

13. Programa Özel Koşullar

İlk 7 yarılı başarı ile tamamlamış öğrenciler 8. yarıyılda İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı kapsamında bir yarıyılı işletme stajında geçirir.

14. Burs Olanakları

Bölümümüzün burs olanakları yoktur.

15. Programa Özel Materyal Bilgileri

Yoktur.

16. Program Kazanımları

Lojistik ve tedarik zinciri alanındaki problemleri analiz eder.

Lojistik ve tedarik zinciri süreçlerini yönetim bilimi ve analitik yaklaşımlar ile analiz eder.

Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri alanındaki gerekli yazılım, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Lojistik ve tedarik zinciri alanında proje geliştirebilir ve takım çalışmalarında yer alır.

Lojistik ve tedarik zincirleri kapsamında karar verme tekniklerine katkıda bulunmak için tasarlama, planlama ve modelleme becerisine sahip olur.

Lojistik ve tedarik zinciri alanındaki klasik ve çağdaş kuramları yorumlar ve değerlendirir.

Bir yabancı dili kullanarak lojistik alanı ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Kararlarını verirken ve değerlendirirken etik bir bakış açısına ve sosyal duyarlılığa sahip olur.

17. Mezuniyet Koşulları

Eğitim programını başarı ile tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 (en az CC derecesi almış olmak) olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır. Öğrencinin mezun olabilmesi için 8. yarıyılda 30 AKTS’lik İşletmelerde Mesleki Eğitim iş yeri uygulamasını da tamamlaması gerekmektedir.

18. Yerleşke Bilgileri

Bölümümüz 1 Eylül Kampüsü Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halil Kaya Gedik binası içerisinde konumlanmıştır.

19. Çift Anadal Durumu

Programımız, Uluslararası Ticaret ve Finansman programı ile çift ana dal programı pilot uygulama kapsamındadır.

20. Yan Dal Durumu

Programımızda yan dal programı açılacaktır.

 


Oluşturma: 03 Haziran 2021