Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Tanıtım Sunusu İçin Tıklayınız!

For English

 

 

Program Adı

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Program Türü

Lisans

Program Süresi

4 yıl (Azami 7 yıl)

Öğrenim Türü

Örgün öğrenim

Puan Türü

EA

Öğrenim Dili

Türkçe

Kontenjan

30

Yabancı Dil Hazırlık Durumu

İsteğe bağlı

Staj Durumu

8. yarıyıl - İşletmelerde Mesleki Eğitim (Üniversitemiz öğretim programlarının son dönemine konulmuş 14 hafta kesintisiz ve tam zamanlı olarak işletmelerde yapılması gereken %80 devam zorunluluğu olan bir derstir.)

Taban ve Tavan Puanı

2021 yılında ilk kez öğrenci alımı gerçekleşmiştir.

Taban Puanı: 208,84288

Tavan Puanı: 232,24338

En Düşük Başarı Sıralaması

En düşük başarı sıralaması: 582.727

Programa Kabul Koşulları

Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen şartları sağlaması yeterlidir.

Programa Özel Koşullar

İlk 7 yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, 8. yarıyıl İşletmelerde Mesleki Eğitim Programı dersi kapsamında bir yarıyılını işletme stajı yaparak geçirir.

Burs Olanakları

Bölümümüzün burs olanakları yoktur.

Programa Özel Materyal Bilgileri

Yoktur.

Program Kazanımları

Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünün kazanımları aşağıdaki gibidir.

1.      Uluslararası işletme faaliyetlerini kavrayıp küresel ticaret için önemini anlama becerisi edinmek.

2.      Uluslararası ticaretin lokal ve global ölçekte ülke ekonomilerine olan katkılarını değerlendirmek.

3.      İşletmelerin uluslararası pazarlara açılma faaliyetlerinin gerekliliğini anlamak ve gerçekleştirebilecek çözümler sunabilmek.

4.      İşletmelerin uluslararası pazarlara açılma biçimlerini ve bariyerlerini kavrama becerisine sahip olmak.

5.      Uluslararası ticaretin önündeki tarife dışı engelleri görebilmek ve bunları aşmak için çözümler geliştirmek.

6.      Uluslararası ticarette tarifelerin rolünü ve uygulama biçimlerini kavramak.

7.   Gümrük mevzuatının uluslararası ticaret üzerindeki etkisini kavramak ve mevzuatın etkinleştirilesi için önerilerde bulunmak.

8.  Uluslararası ticareti ve yatırımları koordine eden ve düzenleyen kuruluşların ve düzenlemelerin amaçlarını, yapısını ve faaliyetlerini kavrayabilmek.

9.  Uluslararası para, sermaye ve mal hareketleriyle ilişkili olarak finansal piyasaların işleyişini kavramak ve sonuçlarının çözümüne yönelik olarak öneri geliştirmek.

10.  Uluslararası Ticaret ve Finansman ile ilgili konularda gerekli araştırma yöntem ve tekniklerin yanı sıra, uluslararası ticaret alanının gerektirdiği bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanmak.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programını başarı ile tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00 (en az CC derecesi almış olmak) olup 240 AKTS krediye ulaşanlar mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyet durumu danışmanı ve bölüm başkanı tarafından değerlendirilir ve mezuniyet kararı bölüm yönetim kurulu tarafından alınır. Öğrencinin mezun olabilmesi için 8. yarıyılda 30 AKTS’lik İşletmelerde Mesleki Eğitim işyeri uygulamasını da tamamlaması gerekmektedir.

Yerleşke Bilgileri

Bölümümüz 1 Eylül Kampüsü Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halil Kaya Gedik binası içerisinde konumlanmıştır.

Çift Anadal Durumu

Programımızda çift anadal programı mevcuttur.

Yan Dal Durumu

Programımızda yan dal programı mevcut değildir.

  

 


Oluşturma: 04 Haziran 2021