Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Misyonumuz;

Eğitim verdiği alanda lokal anlamda Ülkemize global anlamda ise Dünya’ya olumlu katma değer sağlayan ve bu azmi içinde yaşatan bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz;

Küresel ölçekte işletmeler arasında yaşanan yoğun rekabet ortamında -bilimsel gerçeklerin, çağdaş gerekliliklerin ve etik değerlerin ışığında sektörlere, uygulamacılara ve politika yapıcılara- müracaat edilebilir nitelikte bilgi üretmek ve bu beceriye sahip bireyler yetiştirmektir. Sektör-üniversite işbirliğini sağlayarak bu alanda geleceği gören bir bakış açısı ile öncü çözümler sunan, sektöre yön veren ve bu bilgiyi üreten bir kurum olmak ve bu çerçevede sektörün ihtiyacını karşılayan bireyleri yetiştirmektir.

Birimin (Temel) Değerleri:

• Kalite ve Sürdürülebilirlik: Uygulamalı Bilimler Fakültesi süreç yönetimi modelini benimseyerek kalite yönetim sistemleri doğrultusunda yönetilmektedir.

• Etik ve Evrensel Değerlere Uyumluluk: Uygulamalı Bilimler Fakültesi bireysel, bilimsel, hukuksal ve toplumsal etik değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak evrensel düzeydeki değerlere saygı gösterir.

• Araştırma Odaklılık: Uygulamalı Bilimler Fakültesi bilimsel bilginin üretimi, kullanımı, aktarımı ve yaygınlaştırılması süreçlerinde zengin araştırma kültürü ve altyapısı ile öncü üniversite rolü ile hareket eder.

• Öğrenci Odaklılık: Uygulamalı Bilimler Fakültesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılandırılması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarında öğrencinin istek ve taleplerini merkeze alan bir bakış açısı ile hareket etmektedir.

• Şeffaf ve Hesap Verebilirlik: Uygulamalı Bilimler Fakültesi yönetim süreçlerinde ve iç/dış paydaşlarla olan etkileşiminde açık, şeffaf, katılımcı ve arzu edildiğinde cevap verebilir bir anlayışa sahiptir.

• Yenilikçi ve Girişimcilik: Uygulamalı Bilimler Fakültesi yenilikçi ve buluşçu bakış açısını eğitim, araştırma ve toplumsal katkı sağlamada öncelikli kriterler olarak görür ve iş birliğine dayalı girişimcilik modelini benimser.