Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Küresel ölçekte işletmeler arasında yaşanan yoğun rekabet ortamında -bilimsel gerçeklerin, çağdaş gerekliliklerin ve etik değerlerin ışığında sektörlere, uygulamacılara ve politika yapıcılara- müracaat edilebilir nitelikte bilgi üretmek ve bu beceriye sahip bireyler yetiştirmektir. Sektör-üniversite işbirliğini sağlayarak bu alanda geleceği gören bir bakış açısı ile öncü çözümler sunan, sektöre yön veren ve bu bilgiyi üreten bir kurum olmak ve bu çerçevede sektörün ihtiyacını karşılayan bireyleri yetiştirmektir.